Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Onze Vertrouwenscontactpersoon is de eerste opvang voor leden (roeiers, ouders van roeiers, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst zo nodig door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert ze roeivereniging Pampus om preventieve maatregelen te nemen.

Als je iets vervelends hebt meegemaakt, of als je hebt gezien of gehoord dat een andere roeier iets vervelends heeft meegemaakt, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon bij Roeivereniging Pampus is: Dineke Smit.
Zij is bereikbaar via: vertrouwenscontactpersoon@rvpampus.nl

Verklaring Omtrent Gedrag

Roeivereniging Pampus sluit zich aan bij het landelijke beleid voor een veilige sportomgeving en zal via haar vertrouwenscontactpersoon voor alle vrijwilligers binnen de vereniging die werken met jeugdleden een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen.

Een VOG zal miv. 2015 aangevraagd worden voor alle bestuursleden, de vertrouwenscontactpersoon, alle jeugdinstructeurs en jeugdcoaches.

 

Aanvullende informatie

Downloads: