Instructieboekje H1: Roeien bij RV Pampus

In 1980 is RV Pampus opgericht en ligt aan de Lange Wetering, Verlaatweg 7 1358 AJ Almere.

1.1 De vereniging

Het aantal leden is ongeveer 200 en neemt geleidelijk toe.

 Website: https://www.rvpampus.nl/

 Roeiwater

RV Pampus is bekend om het prachtig brede vaarwater (Hoge Vaart) omringd door veel natuur, weinig scheepvaart en vele kilometers lang.

In 2020 heeft het NOC*NSF RV Pampus erkend als ‘Topsport-locatie.’ De Nationale roei-ploeg (Holland acht mannen) traint bij Pampus. Andere roeiverenigingen komen regelmatig bij RV Pampus langs voor een trainingsweekend of -kamp.

Via de Hoge Vaart en Lange Wetering kan je ook via sluizen naar ander roeiwater toe. Dit is vaak ‘ruiger’- open water en dus meer kans op golven. Zoals de Noorder Plassen, het Gooimeer, Weerwater e.a.

 

Clubgebouw

Dit staat aan het water en heeft alle voorzieningen: ruime kleedkamers, goed sanitair, een gezellige sociëteit met een balkon.

 

Foto clubhuis

 

Algemeen

Iedereen kan roeien. Jong en oud, met of zonder sportervaring, wel of geen handicap, alleen of samen in een ploeg. De enige eis is: goed kunnen zwemmen.

 

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB) www.knrb.nl

 

De leden krijgen regelmatig een ‘Nieuwsflits’ in hun mailbox. Daarin staat een overzicht van de geplande activiteiten binnen de vereniging, de diverse toertochten, wedstrijden in binnen- en buitenland en het nieuws binnen de vereniging.

 

Op de website www.rvpampus.nl staat meer informatie over de vereniging. Zoals de namen en contactgegevens van het bestuur en de verschillende commissies.

  

De officiële clubkleuren zijn goudgeel en kobaltblauw.

 

Foto tenue toevoegen

 


 

1.2 De organisatie van RV Pampus

 De vereniging wordt gerund door een bestuur en meerdere commissies. Wie dat zijn en hoe je deze kunt bereiken vind je hier.

 

1.3 Contactgegevens

 

Adres clubgebouw:       Verlaatweg 7, 1351 AJ Almere 

Postadres:                   Postbus 10329, 1302 BB Almere

telefoon:                       036-5384352

e-Mail:                         info@rvpampus.nl

website:                       www.rvpampus.nl

Facebook:                    https://www.facebook.com/pampusalmere/

Instagram:                   https://instagram.com/rvpampus?igshid=f6uzkjgachix

 

Op deze pagina vind je statuten, kernwaarden en het Huishoudelijk Reglement. Ook het document ‘Praktisch Beleid’ is daar te vinden.

 

1.4 De club-regels

 RV Pampus kent aantal regels.

 • De algemene regel is:

 Ga om met verenigingsmateriaal en clubgebouw alsof het van jezelf is!

 

 • Het Afschrijfboek en het gebruik van boten:
 1. Reserveer hierin de boot waarin je mag en gaat roeien
 2. Voor maximaal 1,5 uur
 3. Reserveren kan maximaal een week van tevoren
 4. Op de dag zelf de bootafschrijving alsnog bevestigen.
 5. Inloggegevens voor het Afschrijfboek krijg je zodra je S1 roeibevoegdheid hebt gehaald
 6. Voorkom schade door goed materiaalgebruik. Eventuele schade meld je in het Afschrijfboek.
 7. Gebruik alleen de boten gebruiken waarvoor je bevoegd bent. Let ook op de gewichtsklasse.
 8. Vaarverbod: als het donker is en bij specifieke weersomstandigheden (zie verder). In het Afschrijfboek staat of er een vaarverbod van kracht is.
 9. Boten altijd direct uit het water halen, schoonmaken en opruimen. Niet ‘even’ aan het vlot laten liggen.
 10. Tijdens het in/uit het water tillen van boten (m.n. C2’s/Wherry): riemen, roer en andere losse zaken op het vlot leggen, niet in de boot laten
 11. Riemen op het vlot: bolle kant  boven 
 12. Boten altijd schoonmaken en drogen, ook de binnenkant indien nodig. De slidings schoonmaken met de speciale ‘slidings’-doekjes
 13. Boten opbergen met boeg naar de achterkant van de loods

 

 • Vaarverbod Pampus
 1. Bij vorst al dan niet met ijsgang op de Vaart, de Wetering of in de kom voor het clubgebouw;
 2. Bij mist – als de fietsbrug aan de overzijde van de kom vanaf het pad naast het clubgebouw niet meer zichtbaar is
 3. Teletekst pagina 710 geeft waarschuwing voor Windkracht 7 of hoger in het IJsselmeergebied;
 4. Tussen 30 minuten na zonsondergang en 30 minuten voor zonsopkomst.

Gebruik van boten tijdens duisternis en donker is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur met inachtneming van de volgende voorwaarden: verlichting rondom schijnend, lichte reflecterende kleding én een meefietsende coach/instructeur

 In overige gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid een vaarverbod af te kondigen en dit kenbaar te maken in het Afschrijfboek.

 

 • Bloktijden zaterdag en zondag 

Om het botenmateriaal goed te benutten zijn voor de weekend-ochtenden bloktijden ingesteld:

Blok 1                 9.00 – 10.30 uur

Blok 2               10.30 – 12.00 uur

 Zorg dus dat je op tijd weer terug bent aan het vlot.

 

 • Gebruik clubgebouw en loodsen

Ook al zijn er nog roeiers op het water sluit de laatste, die het clubgebouw verlaat, alles af:

 1. het clubgebouw (de balkondeuren!)
 2. de loodsen
 3. het toegangshek
 4. Gebouw of één van de loodsen moeten niet ‘s nachts open blijven staan.
 5. Roeiers: neem altijd een sleutel van de loods mee!

Nieuwe leden ontvangen een sleutel van de loodsen/clubgebouw na het behalen van de bevoegdheid Roeiniveau S1 (ploegroeien).

 

 • Schoonmaken en bardienst

Alle leden van de vereniging maken, volgens een schoonmaakrooster, ca. 1x per jaar het clubgebouw schoon. Het schoonmaakrooster hangt op het prikbord en wordt tevens ter herinnering rondgestuurd via e-mail.

Alle senior- en jeugdleden vanaf 15 jaar zijn verplicht om ca. 1x per jaar een bardienst te draaien. De indeling hiervoor gebeurt via een barrooster.

Een bardienst vindt plaats op zaterdag of zondag van 10.00 uur tot ca. 14.00 uur.

Buiten deze tijden is de bar alleen geopend als er iemand van de Sociëteitscommissie (Soco) aanwezig is.

 

 • Regels met betrekking tot het gebruik van boten en botenwagen voor tochten en wedstrijden (buiten Almere)

Toestemming voor gebruik van Pampus-boten bij wedstrijden en/of toertochten buiten Almere dient altijd te worden aangevraagd bij de wedstrijdcommissaris.

Toestemming voor gebruik van de botenwagens dient altijd te worden aangevraagd bij de wedstrijdcommissaris.

 

 • Gebruik van boten voor wedstrijden en tochten

Indien meerdere ploegen een aanvraag voor gebruik van een recreatieve boot bij gelijktijdige wedstrijden/tochten hebben ingediend bij de materiaalcommissaris gelden de volgende regels:

De ploeg met de grootste kans op een hoge klassering in hun wedstrijd(veld) krijgt de boot toegewezen;

Indien tussen de ploegen onderling hierover geen overeenstemming wordt bereikt, vindt een selectiewedstrijd plaats. Eventueel met toepassing van (KNRB)-correctiefactoren. De winnaar heeft recht op de boot;

De wedstrijdcommissaris bepaalt plaats, tijdstip, wedstrijdparcours en correctiefactoren

 

Boten met wedstrijdstatus worden in alle gevallen voor trainingen en wedstrijden toegewezen door de wedstrijdcommissaris. Deze boten staan op een apart tabblad in Afschrijfboek.

 

 • Lenen en huren van boten bij andere verenigingen

Het lenen en huren van boten bij andere verenigingen dient altijd plaats te vinden na overleg met het bestuur (materiaalcommissaris of wedstrijdcommissaris). Het lenen van boten heeft hierbij onze nadrukkelijke voorkeur.

Bij het huren van boten van andere verenigingen (met een door de gebruikers ondertekend huurcontract), ontstaat de volgende situatie:

In de verzekeringsvoorwaarden van de meeste verenigingen staat een uitsluiting voor verhuur van boten. Dit betekent dat schade aan verhuurde boten niet wordt gedekt door de verzekering van de betreffende vereniging. Zij zullen de schade dan ook verhalen op de gebruiker. Uitwijkmogelijkheid is een boot te “lenen” en eventueel een vergoeding te doen middels een gift aan de betreffende vereniging.

Ook de verzekering van RV Pampus bevat deze uitsluitingsclausule en u kunt als verenigingslid geen aanspraak maken op de verzekering van Pampus bij schade aan boten van andere verenigingen. U bent als roeier(s) hoofdelijk aansprakelijk voor schade!!


 

Roeien Overzicht