Organisatie

RV Pampus kent een bestuur, commissies en vele vrijwilligers. 

Documenten 

Het reilen en zeilen van de vereniging wordt ondersteund door een aantal documenten zoals:  

Daarnaast zijn er natuurlijk verslagen van de jaarlijkse ALV en vergadert het bestuur ca. 1x per maand, waarvan ook een summier verslag wordt gemaakt.
Indien gewenst is inzage in deze documenten mogelijk.

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende functies: 

en indien er beschikbare kandidaten zijn uit:

Ledenadministratie 

De ledenadministratie ondersteunt het bestuur met inschrijvingen, incasso, enz. (Mirjam Frèrejean / mail: ledenadministratie@rvpampus.nl)

Commissies 

De commissies ondersteunen het bestuur met een aantal taken. Het zijn de:

Vrijwilligers 

De vereniging drijft op vrijwilligers. Loop je een tijdje mee, bedenk dan aan welke commissie je zou willen bijdragen.

Er is een overzicht van het vrijwilligerswerk dat nodig is.

Zie jij een rol voor jou? Neem dan contact op met de secretaris: secretaris@rvpampus.nl