Lidmaatschap en contributie

Zoals in de ALV van april 2023 besloten, zal de contributie per 1 januari 2024 met €30,00 verhoogd worden

Voor 2024 zijn de tarieven als volgt:

      TARIEVEN 2024  
SENIOREN     € 344,00  
JUNIOREN     € 258,00 75 % senior
KNRB bijdrage SENIOREN     € 45,10  
KNRB bijdrage JUNIOREN     € 25,30  
KOFFIE SENIOREN     € 20,00   
KOFFIE JUNIOREN     € 10,00  
         
BUITENLID     € 194,00 korting €150
STUDENT     € 286,00 korting 17 %
         
LIGPLAATS 1X OUD     € 255,00  
LIGPLAATS 1X NIEUW     € 255,00  
LIGPLAATS 2X     € 355,00  
         
DONATEUR     € 35,00  
PROEFLID     € 180,00 12 lessen= 3 mnd
BORG     € 57,00  

Nieuws over de KNRB bijdrage volgt later.

Bij opzeggingen in de loop van het jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Er geldt, indien relevant, recht op restitutie naar rato van lidmaatschap van het jaar, behalve voor de KNRB/ARB-bijdrage en de bijdrage voor  koffie/thee/limonade. Eventuele restitutie volgt na definitieve afloop van het lidmaatschap. Eventuele openstaande (wedstrijd)kosten worden meegenomen in de afrekening. Indien van toepassing wordt de borg voor de sleutel van het clubhuis/de loodsen bij inlevering van de sleutel gerestitueerd.
* Werkelijke KNRB/ARB bijdrage is afgerond op €0,50
** Opbouw naar nieuwe regeling in 5 jaar (2019-2023)
*** Proeflidmaatschap wordt niet gerestitueerd bij voortijdig stoppen. 
**** Een buitenlidmaatschap is alleen mogelijk voor leden die ook al lid zijn van een andere vereniging waarbij de korting op het normale lidmaatschap €150 bedraagt.