RTC-NHF

RTC-Noord Holland / Flevoland

Samen aan de basis van de top!

Het RTC NHF

Het RTC Noord Holland / Flevoland (RTC NHF) is opgericht in oktober 2013 door tien roeiverenigingen in de regio rond Amsterdam in de provincies Flevoland en Noord Holland en omvat de volgende verenigingen:

 • Amsterdam: KARZV De Hoop, RZV De Amstel, RV Willem III, RV RIC, ASRV Skøll en RSVU Okeanos
 • Heemstede: KR&ZV Het Spaarne
 • Hilversum: HRV Cornelis Tromp
 • Almere: RV Pampus
 • Naarden: RV Naarden

Langzamerhand lijkt een vruchtbare samenwerking te worden opgebouwd. Meest recent (zomer ’15) heeft dit geleid tot een succesvolle vertegenwoordiging aan de Coupe en het WK junioren. De komende jaren zal op deze basis worden verder gebouwd.

 

Visie en Doelen

De deelnemende verenigingen willen bereiken dat er jaarlijks roeiers doorstromen naar de KNRB selecties i.c. deelnemen aan het development programma.

Bij het formuleren van doelen om deze ambitie te realiseren zijn drie aspecten van belang:

 • Wat is de doelgroep en hoe ontwikkelt een roeitalent zich
 • Hoe begeleid een vereniging een roeier, wat zijn daarin sleutelfactoren
 • Hoe kunnen verenigingen samen tot betere resultaten komen

Wat is de doelgroep en hoe ontwikkelt en roeitalent zich

De doelgroep is:

 • Junioren vanaf 15 t/m 18 jaar
 • Senior B

Deze groep kan zich ontwikkelen van aankomend talent, naar belofte (potentieel talent), naar talent (Coupe, WK of WCu23).

Een gemiddelde roeier dient zich, als hij/zij zich wil verbeteren, te ontwikkelen op roeitechniek, conditie, kracht en stabilisatie. Met name dit laatste aspect dient speciaal bij jongeren zorgvuldig te worden begeleid. Daarnaast is een adequate (para)medische begeleiding van belang.

De KNRB stelt een jaarlijkse sportmedische keuring niet verplicht, maar raadt dat wel aan. Een richtlijn is dat bij intensieve training (vooral bij junioren 17/18) in elk geval een uitgebreide sportmedische keuring wordt uitgevoerd bij aanvang van hun 1e juniorenjaar.

Voor de 15/16 groep kan een basis sportkeuring voldoende zijn.

Sleutelfactoren bij het begeleiden van een roeier

Om van de brede basis naar de top de komen is zorgvuldige begeleiding binnen de verenigingen noodzakelijk. Dit vormt de basis. De coaches in de verenigingen spelen daarbij een sleutelrol. In alle verenigingen bestaat de coachgroep uit een afwisselende groep van oud-toproeiers tot aan welwillende enthousiastelingen. Het is van belang dat zowel de oudgedienden als de nieuwe coaches één taal spreken en vanuit een gelijksoortige didactische visie en aanpak werken.

Binnen iedere vereniging is het op peil houden van aantal vrijwilligers dat als coach wil optreden bij voortduring van belang. Iedere vereniging werkt hier op zijn eigen manier aan. Daarnaast is het noodzakelijk op de kwaliteit te sturen. Door NOC*NSF wordt hierop gericht beleid gevoerd t.a.v. de ‘sportvrijwilligers’ die met minderjarigen werken. In lijn hiermee kan via de NOC*NSF gratis een VOG verklaring worden aangevraagd door elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt. De verklaring moet na 3 jaar opnieuw worden aangevraagd.

Samen tot betere resultaten komen

Verenigingen gezamenlijk kunnen kennis en ervaring uitwisselen. Roeiers kunnen in verschillende combinaties trainen en in wedstrijden uitkomen. Materialen kunnen worden gedeeld. De beschikbare middelen om te professionaliseren kunnen worden gebundeld. Synergie is dus het sleutelwoord!

Onze doelen in 2015-2018

Het voorgaande overziend heeft het RTC NHF voor de periode september 2015 tot september 2018 de volgende doelstellingen:

 1. Ontwikkeling roeitalent in de regio bij beloftevolle junioren (15/16 en 17/18) en senior B roei(st)ers onder 23 zodanig dat grotere doorstroming wordt bereikt naar vertegenwoordigende ploegen op internationale toernooien
 2. Versterking van het (vrijwilligers) coachkader bij deelnemende verenigingen door de ontwikkeling van een gestructureerde gezamenlijke aanpak van de ontwikkeling van ons roeitalent.