Medische keuring

Medische keuringen

Het Pampus bestuur beveelt aan dat roeiers zich medisch laten keuren wanneer zij de roeisport intensiever gaan beoefenen. Het niveau van de keuring hangt af van leeftijd en trainingsintensiteit.

tot 14 jaar
Voor roeien geldt dat tot een leeftijd van 14 jaar er in het algemeen nog niet intensief getraind wordt. Voor gezonde kinderen uit deze groep is een sportkeuring niet noodzakelijk.

14 tot 35 jaar bij niet-intensief trainen
Voor de leeftijdgroep van 14 tot 35 jaar wordt voor roeiers die niet intensief traineneen basis sportmedisch onderzoek aanbevolen. Een praktische grens hiervoor is minder dan 5 keer per week trainen en niet deelnemen aan 2 km wedstrijden. Voor deze leeftijdsgroep is een eenmalige keuring voldoende, aangezien het doel van de keuring is om eventuele aangeboren afwijkingen vast te stellen.

14 tot 35 jaar bij intensief trainen

Wanneer roeiers uit de leeftijdsgroep 14 tot 35 jaar intensief gaan trainen en gaan deelnemen aan intensieve wedstrijden over 2 km beveelt de KNRB aan om een eenmalig groot sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren. Bij deze keuring wordt gekeken of er aangeboren afwijkingen die problemen kunnen geven bij intensieve belasting.

vanaf 35 jaar

Vanaf 35 jaar verandert het risicoprofiel van aangeboren afwijking naar leeftijdsgerelateerde afwijkingen. Het risico op hart- en vaatziektes wordt steeds groter. Wanneer roeiers in deze leeftijdsgroep intensief trainen en aan wedstrijden deelnemen, wordt het aanbevolen minimaal om de twee jaar een groot sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren.

Alle anderen in de leeftijdsgroep vanaf 35 jaar die zich alleen met recreatief roeien bezighouden dienen zich te realiseren dat hart- en vaatziekterisico’s toenemen en dat het daarom verstandig is zich regelmatig medisch te laten keuren. Een minimaal eens in de twee jaar uitgevoerde basis-plus sport medisch onderzoek is voor deze groep aanbevolen.

Type sportkeuringen

De genoemde niveaus van keuring dienen minimaal te bestaan uit:

1. Basis sportmedisch onderzoek
 1. Meting van lengte, gewicht en vetpercentage
 2. Een algemeen intern en orthopedisch onderzoek
 3. Een specifiek orthopedische onderzoek gericht op roeien en eventuele klachten
 4. Een ogentest en een urinetest
 5. Een persoonlijk advies voor de sporter
 6. Standaard rapportage in tweevoud

2. Basis-Plus sportmedisch onderzoek
 1. Meting van lengte, gewicht en vetpercentage
 2. Een onderzoek van de longfunctie en een elektrocardiogram
 3. Bloedonderzoek met Hb en cholesterol, eventueel extra bloedonderzoek indien noodzakelijk geacht
 4. Een algemeen intern en orthopedisch onderzoek
 5. Een specifiek orthopedische onderzoek gericht op roeien en eventuele klachten
 6. Een ogentest en een urinetest en kleurentest
 7. Een persoonlijk advies voor de sporter
 8. Standaard rapportage in tweevoud

3. Groot sportmedisch onderzoek
 1. Zelfde punten als Basis-Plus sportmedisch onderzoek
 2. Een maximale inspannings(fiets) test met ECG controle.


De Sportkeuring kan worden gedaan bij o.a.