Inschrijven wedstrijden

Inschrijven wedstrijden

Het inschrijven voor wedstrijden wordt vanuit de club door de wedstrijdcommissaris georganiseerd. Vul hiervoor het inschrijfformulier in en stuur deze naar wedstrijd@rvpampus.nl

INSCHRIJFFORMULIER

De deadlines voor het aanmelden van de komende wedstrijden: 

Naam wedstrijd

Datum 1e wedstrijddag

Inschrijven wedstrijd@rvpampus.nl

Uiterlijk!

Jumbo Proteus-Eretes in 't Lang

 

27-4

Hollandia Roeiwedstrijden

 

8-5

Grolsch Euros Drienerlo Regatta

 

12-5

Spaarne Lente Race

 

12-5

33e Northwave Asopos Driekamp

 

18-5

Aegon Koninklijke - Holland Beker

 

23-5

ZRB 2016

 

29-5

17e Dommel Regatta

 

25-5

17e Midzomer Vechtrace

 

30-5

ARB / Aegon NK Junioren Groot 2016

 

5-6

Okeanos Competitie Sprint

 

8-6

57e Argo Sprintkampioenschappen

 

19-6

NSRF Slotwedstrijden & NSK Roeien

 

19-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op, dat er bij wedstrijden vanaf 01-01-2013 voor alle deelnemers (incl. stuurlieden) een ondertekend wedstrijdcontract bij de KNRB moet zijn verwerkt voordat voor desbetreffende wedstrijd kan worden ingeschreven.

Wedstrijdtenue

Voor deelname aan (nationale) wedstrijden is het dragen van een wedstrijdtenue in verenigingskleuren verplicht.

Meer informatie over de clubkleding van RV Pampus is op deze homepage te vinden onder het kopje:  Clubkleding RV Pampus
 
In de wintermaanden kan onder het roeitenue een wit thermoshirt met lange mouwen en een zwarte lange broek worden gedragen.
Let op uniformiteit van de ploeg ! Zie verder het wedstrijdreglement van de KNRB of de desbetreffende organisatie.
 

Botentransport

Het botentransport, zoals het van te voren op tijd op- en afriggeren van de boten en het meenemen van het benodigde materiaal geschiedt door de ploegen zelf. Nemen er meerdere ploegen aan een wedstrijd deel, dan wordt het transport via de teamcaptains gecoördineerd. De reservering van de botenwagen wordt door de materiaal-commissaris gecoördineerd en in het EAB vermeld.

Kosten deelname voor de wedstrijden

Aan de deelname van wedstrijden zijn kosten verbonden voor inschrijving en/of botentransport en eventueel materiaal. De kosten hiervan worden per roeiplek in rekening gebracht. De deelnemers krijgen via de penningmeester 2 keer in het lopende seizoen een nota welke via incasso wordt geïncasseerd. Leden zonder automatisch incassco krijgen aan het begin van het seizoen een voorschotnota van de penningmeester waarmee lopende het seizoen de kosten worden verrekend. Aan het einde van het boekjaar wordt de balans opgemaakt en nog openstaande of te veel betaalde bedragen verrekend.

Let op: boetes die worden opgelegd door de wedstrijdleiding, zoals boetes voor het niet verschijnen aan de start zijn voor rekening van de roeiers.

Toewijzing van boten

De wedstrijdcommissaris inventariseert in september voor de voorjaars- en najaarswedstrijden welke ploegen willen deelnemen aan deze wedstrijden en welke wensen er zijn ivm. het bootgebruik. In maart, na de Head & Heineken, volgt een tweede overleg voor de wedstrijden in het lopende seizoen tot de zomerpauze.

Op basis van het vastgestelde 'Reglement RV Pampus voor de toewijzing van (wedstrijd-)boten' en indien nodig in overleg met de materiaalcommissaris worden boten toegewezen.

Het materiaal wordt altijd toegewezen voor één of meerdere wedstrijden en de daaraan voorafgaande trainingsperiode. Gedurende deze toewijzingsperiode heeft de ploeg op de opgegeven trainingstijden voorrang boven de eventuele andere gebruikers van de boot.