Lidmaatschap en contributie

Zoals in de ALV van april 2015 besloten, zullen de contributietarieven jaarlijks 2% stijgen.

Voor 2021 zijn de tarieven als volgt (de bijdrage penningmeester is komen te vervallen):

 

 

contributie

 

KNRB/ARB-bijdrage

 

Koffie/thee / limonade

Senior

€ 302,00

+

€ 39,00

+

€ 15,00

Gezinslid sr. (€ 15,- korting)

€ 287,00

+

€ 39,00

+

€ 15,00

Junior (t/m 18 jr) (75% van sr.contributie)

€ 227,00

+

€ 21,50

+

€ 7,50

Gezinslid jr. (€ 15,- korting)

€ 212,00

+

€ 21,50

+

€ 7,50

Student (sr. Contributie minus € 50,-)

€ 252,00

+

€ 39,00

+

€ 15,00

Donateur

€ 30,00

Liggeld privéboot (oude regeling) **

€ 210,00 

Liggeld privéboot (nw regeling / 1-1-2019)

€ 250,00

Proeflidmaatschap (3 mnd) ***

€ 120,00 

Buitenlidmaatschap ****

€ 151,00

Borg sleutel clubhuis/loodsen

€ 57,00 

Korting jaarbetaling d.m.v. incasso

€ 5,00 

Bij opzeggingen in de loop van het jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Er geldt, indien relevant, recht op restitutie naar rato van lidmaatschap van het jaar, behalve voor de KNRB/ARB-bijdrage en de bijdrage voor  koffie/thee/limonade. Eventuele restitutie volgt na definitieve afloop van het lidmaatschap. Eventuele openstaande (wedstrijd)kosten worden meegenomen in de afrekening. Indien van toepassing wordt de borg voor de sleutel van het clubhuis/de loodsen bij inlevering van de sleutel gerestitueerd.

* Werkelijke KNRB/ARB bijdrage is afgerond op €0,50

** Opbouw naar nieuwe regeling in 5 jaar (2019-2023)

*** Proeflidmaatschap wordt in één keer geïncasseerd en niet gerestitueerd bij voortijdig stoppen.

**** Een buitenlidmaatschap is alleen mogelijk voor leden die ook al lid zijn van een andere vereniging en bedraagt de helft van het normale lidmaatschap.