Lidmaatschap en contributie

Zoals in de ALV van april 2015 besloten, zullen de contributietarieven jaarlijks 2% stijgen.

Voor 2022 zijn de tarieven als volgt:

 

Korting

Contributie

 

KNRB / ARB bijdrage *

 

Bijdrage Koffie / thee / limonade

Totaal

Senior

 

€ 308,00

+

€ 39,50

+

€ 15,00

€ 362,50

Gezinslid senior

€ 15,00

€ 293,00

+

€ 39,50

+

€ 15,00

€ 347,50

Junior (t/m 18 jr) (75% van senior, afgerond)

€ 77,00

€ 231,00

+

€ 22,00

+

€ 7,50

€ 260,50

Gezinslid junior. (korting op junior)

€ 15,00

€ 216,00

+

€ 22,00

+

€ 7,50

€ 245,50

Student (83% van senior, afgerond)

€ 52,00

€ 256,00

+

€ 39,50

+

€ 15,00

€ 310,50

Donateur

 

 

€ 30,00

Liggeld privéboot (oude regeling) **

 

 

 

 

 

 

€ 225,00

Liggeld privéboot (regeling 1-1-2019)

 

 

€ 250,00

Proeflidmaatschap (3 mnd) ***

 

 

€ 120,00

Buitenlidmaatschap ****

€ 150,00

 

€ 158,00

Borg sleutel clubhuis/loodsen

 

€ 57,00

Korting jaarbetaling d.m.v. incasso

 

€ 5,00

Bij opzeggingen in de loop van het jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Er geldt, indien relevant, recht op restitutie naar rato van lidmaatschap van het jaar, behalve voor de KNRB/ARB-bijdrage en de bijdrage voor  koffie/thee/limonade. Eventuele restitutie volgt na definitieve afloop van het lidmaatschap. Eventuele openstaande (wedstrijd)kosten worden meegenomen in de afrekening. Indien van toepassing wordt de borg voor de sleutel van het clubhuis/de loodsen bij inlevering van de sleutel gerestitueerd.

* Werkelijke KNRB/ARB bijdrage is afgerond op €0,50

** Opbouw naar nieuwe regeling in 5 jaar (2019-2023)

*** Proeflidmaatschap wordt niet gerestitueerd bij voortijdig stoppen.

**** Een buitenlidmaatschap is alleen mogelijk voor leden die ook al lid zijn van een andere vereniging waarbij de korting op het normale lidmaatschap €150 bedraagt.