Lidmaatschap en contributie

 

Contributie

 

 

contributie

 

KNRB/ARB-bijdrage

 

Koffie/thee / limonade

Senior (18 jaar in 2018)

€ 284,00

+

€ 38,00

+

€ 12,50

Gezinslid sr.

€ 269,00

+

€ 38,00

+

€ 12,50

Junior (t/m 17 jr)

€ 213,00

+

€ 21,00

+

€ 6,25

Gezinslid jr.

€ 198,00

+

€ 21,00

+

€ 6,25

Student

€ 234,00

+

€ 38,00

+

€ 12,50

Donateur

€ 30,00

Liggeld privéboot

€ 165,00

De kosten voor het proeflidmaatschap bedragen

 €90 voor 3 maanden.  

Na de 3 maanden word je  automatisch lid tot dat je opzegt.

€ 90,00

Buitenlidmaatschap

€ 142,00***

* opzeggingen per 1 januari 2019 dienen uiterlijk 30 november doorgegeven te worden bij de ledenadministratie@rvpampus.nl (hier geldt dus een opzegtermijn van 1 maand).

** Bij opzeggingen gedurende de rest van het jaar geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Er geldt, indien relevant, recht op restitutie, behalve voor het koffiegeld en de KNRB/ARB-bijdrage. Eventuele restitutie volgt na definitieve afloop van het lidmaatschap. Eventuele openstaande (wedstrijd)kosten worden meegenomen in de afrekening.

*** Een buitenlidmaatschap is alleen mogelijk voor leden die ook al lid zijn van een andere vereniging.

 

Jeugdsportfonds

Wanneer voor de jeugd tot 18 jaar de contributie een te groot obstakel is kan in sommige gevallen het jeugdsportfonds uitkomst bieden.
Het doel van het jeugdsportfonds Almere is om kinderen uit gezinnen die financieel niet de mogelijkheden hebben om lid te worden van een sportvereniging financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning is wel aan voorwaarden verbonden. 
Meer informatie hierover vindt u op de website van het jeugdsportfonds Almere.

Lidmaatschapsvoorwaarden

Reglementair loopt het lidmaatschap van de vereniging van 1 januari t/m 31 december; opzeggingen dienen voor 1 december bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Het is mogelijk om tussentijds op te zeggen met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden. Dus opzeggen per 31 januari betekent dat de incasso per 1 april stopt. Koffiebijdrage en KNRB bijdrage worden niet gecrediteerd. 

Contributiebetalingen worden per maand geïnd. Betaling in één keer is ook mogelijk, dan krijg je € 5 korting op het jaarbedrag. Bij tussentijds opzeggen vervalt de korting.


Opzeggen kan per mail aan ledenadministratie@rvpampus.nl.
Binnen twee weken ontvang je dan een bevestiging van de opzegging.