Wedstrijdcontract KNRB

Wedstrijdcontract KNRB

Per 1 januari 2013 moeten roeiers in alle categorieën een wedstrijdcontract hebben ondertekend, indien zij willen starten op een wedstrijd. Dit is de opvolger van de Schone Sportverklaring (SSV). Dit betekent dat er vanaf ?dat jaar ook door veteranen en clubroeiers en hun stuurlieden een wedstrijdcontract getekend moet worden als zij op een wedstrijd (zoals bv Head, Heineken, Spaarne) in deze velden uit willen komen.

Let op ! Mocht je van plan zijn om aan wedstrijden deel te nemen en heb je nog geen wedstrijdcontract ondertekend neem dan contact op met de wedstrijdcommissaris.

Acties voor een wedstrijdcontract:

-  op verzoek stuurt RV Pampus via de ledenadministratie een wedstrijdcontract per e-mail naar de deelnemende roeiers, roeisters en stuurlieden naar het bij RV Pampus bekende e-mail-adres

-  Wedstrijdroeiers/stuurlieden moeten deze ondertekenen door de digitale bevestiging.

 - Door de KNRB wordt in de ledenadministratie het contrcat verwerkt en de deelnemers kunnen worden ingeschreven.

LET OP ! Zonder registratie van het wedstrijdcontract bij de KNRB kan niet voor desbetreffende wedstrijden worden ingeschreven !

?

Waarom is het wedstrijdcontract nodig ?

Er is door de lidmaatschapsstructuur van de KNRB geen directe binding als het gaat om doping en tuchtrecht. Om deze te realiseren is, na advies van een commissie gesteund door de verenigingen, besloten om te werken met een contractvorm voor die mensen die deel willen nemen aan wedstrijden: het wedstrijdcontract. Dit is de reden waarom per 1-1-13 het wedstrijdcontract door iedere roeier, die lid is van een vereniging die aangesloten is bij de KNRB en een wedstrijd wil starten, dit contract (digitaal) moet tekenen. De laatste inhoud van het contract is geaccordeerd op de Najaars AV van 7 december 2013.Belangrijk:

  • Alle wedstrijdcontracten vervallen vanaf 7-12-2013.
  • Iedereen die een wedstrijd wil starten, moet een wedstrijdcontract (digitaal) tekenen in 2014.
  • Contracten die na 1 januari 2014 worden afgesloten zullen een bepaling met een stilzwijgende verlenging bevatten.
  • Zonder contract kan je absoluut geen wedstrijden starten.
  • Het is mogelijk om op het laatste moment door de roeier getekende contracten in te dienen bij de wedstrijdorganisatie. Het is te verwachten dat de wedstrijdorganisatie een administratieve vergoeding voor deze last-minute dienstverlening in rekening brengt. De wedstrijdorganisatie levert deze contracten direct na de wedstrijd in bij de KNRB.
  • De KNRB heeft minder personele bezetting vanaf 2014. Daarom worden door de KNRB wedstrijdcontracten per post alleen op vrijdag gescand.
  • Zorg er voor dat iedereen tijdig een contract (digitaal) tekent, zodat er geen problemen ontstaan.
  • In principe hoeft een roeier maar 1 keer een wedstrijdcontract in te dienen, ook wanneer hij of zij lid is bij meerdere verenigingen.
  • De wedstrijdcontracten worden via de ledenadministratie van RV Pampus verstuurd of uitgedraaid


Aanvullende documenten bij wedstrijdcontract KNRB

KNRB Tuchtreglement per 26 juli 2011.
De in het tuchtreglement cursief geschreven delen gaan vanaf 1 januari 2013 van start. Tot dat moment voert het Instituut voor Sportrechtspraak de dopingtuchtrechtspraak uit voor de KNRB.

Dopingreglement
Het dopingreglement van de KNRB dopingreglement is gelijk aan het dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak.