Groot onderhoud wegen Weteringpark m.i.v. maandag 20 feb.

Er vindt van 20 februari t/m 27 maart groot onderhoud plaats van de wegen in het Weteringpark, waaronder de Verlaatweg. Het asfalt wordt vervangen, de bermen worden verstevigd met grasbetonblokken en het parkeerterrein bij de trailerhelling wordt verbeterd en uitgebreid. Het werk wordt in drie fasen uitgevoerd. Gedurende het gehele project is de fietsbrug bij het Michauxpad afgesloten.

De planning van de werkzaamheden ziet er alsvolgt uit:

Fase 1 Michauxpad en vernieuwen parkeerterrein
o   Voorbereidende werkzaamheden maandag 20 febr. t/m vrijdag 3 maart
o   Aanbrengen asfalt vrijdag 17 t/m 20 maart

Fase 2 Verlaatweg
o   Voorbereidende werkzaamheden woensdag 8 t/m woensdag 15 maart
De Verlaatweg en vereniging zijn dan beperkt bereikbaar.
Parkeren kan op de Weteringweg en Kolthoornpad
o   Aanbrengen asfalt vrijdag 17 t/m maandag 20 maart
Het vereniging is dan gesloten.

Fase 3 Weteringweg
o   Voorbereidende werkzaamheden maandag 13 t/m vrijdag 21 maart
o   Aanbrengen asfalt maandag 27 maart

We raden aan voor het laatste nieuws over bereikbaarheid de Bouwapp te downloaden en te gebruiken. Het nieuws kan immers per dag wijzigen. 
Zie details in deze bijlage.

De communicatiecommissie

Downloads:

Nieuws Overzicht