Klimaat, roeien en RV Pampus

Naar aanleiding van de klimaatconferentie te Egypte is een Storymap gemaakt waarin de Klimaateffectatlas gecombineerd wordt met de NL Roeikaart. Roeiverenigingen kunnen hiermee de risico’s van klimaatverandering voor hun locatie beter inschatten.

Effecten van klimaatverandering

Denk aan gevolgen van:

  • overstroming van dijken en dijkdoorbraak 
  • wateroverlast na hevige neerslag (denk b.v. aan Limburg 2021)
  • hitte
  • droogte (denk b.v. aan de lage waterstand in de rivieren in 2022)

In de afbeelding hiernaast een kaart met het verwachte aantal tropische dagen in 2050 (volgens het 'hoog' scenario van het KNMI). Vul je bidon alvast maar!  Zie hier de volledige storymap. 

Om tijd te sparen hieronder alvast enige informatie met betrekking tot RV Pampus:

Situatie RV Pampus

1. Overstroming van dijken en dijkdoorbraak

Dit risico lijkt in Flevoland erg klein te zijn. Echter, als het gebeurt is de impact groot. Kijk in voorkomend geval op Crisis.nl, luister naar de regionale omroep of kijk op de website van gemeente of veiligheidsregio.

2. Wateroverlast na hevige neerslag

Het wordt natter. De 'Limburgse bui' kan ook in Almere vallen. Na hevige neerslag kunnen enkele aanvoerwegen onder water staan. Dit terwijl het clubhuis en botenhuis waarschijnlijk droog blijven. Zie de afbeelding:

 wateroverlastpampus_2.jpg

Het kan geen kwaad een kort draaiboek te maken voor calamiteiten, zoals een teveel aan water.

3. Hitte

Het wordt warmer. In Almere worden in 2050 9-12 tropische dagen per jaar verwacht. D.w.z. met meer dan 30°C ('hoog' KNMI scenario).

Dit kan gevolgen hebben voor flora en fauna (botulisme, blauwalg, waterplanten, insecten, etc.).

In de afbeelding de verwachting m.b.t. opwarming oppervlaktewater in 2050 ('hoog' scenario KNMI):

opwarmingoppervlaktewater_2.jpg

Naar verwachting heeft:

  • de Hoge Vaart in 2050 20 á 30 aaneengesloten dagen met een watertemperatuur > 20°C.
  • de Lange Wetering zelfs 30 á 40 aaneengesloten dagen met een watertemperatuur > 20°C.

Een goede relatie met de Gemeente (beheer Lange Wetering) en Provincie (beheer Hoge Vaart) lijkt van belang.

Nb. er is reeds contact gezocht met de gemeente over het maaien van waterplanten in de havenkom bij de vereniging.

4. Droogte

Het wordt droger. Er is dan een verhoogd risico van dijkdoorbraak. Denk b.v. aan de veendijk bij Wilnis in 2003. In Flevoland wordt dit echter niet verwacht.

Ook bodemdaling kan bij droogte parten spelen. De bodem in Almere daalt nog fors tot 2050, maar de onderheide panden niet.

Dit kan leiden tot kabel- en/of leidingbreuk zoals enige jaren geleden in de Regenboogbuurt in Almere Buiten, waar een gaslek was.

Zie hier de prognose voor bodemdaling voor 2050 ('hoog' scenario KNMI):

 bodemdaling_almere2_2.jpg

Een periodieke inspectie naar bodemdaling rond het clubhuis kan dus geen kwaad.

 

Tot slot

In de Mededelingen van het bestuur konden we laatst lezen dat verduurzaming van het clubhuis op de agenda staat.

Maar we kunnen als roeiers natuurlijk ook zelf het nodige doen (en laten) voor het klimaat. In de storymap wordt ook daaraan een paragraaf besteed.

Aanvullingen / verbeteringen van de storymap zijn welkom. Stuur dan een mailtje.

Met sportieve groet,

Bert van Rest

Nieuws Overzicht