Nieuwland marathon 2020

De Nieuwland marathon 2020 is geannuleerd i.v.m. het Corona virus.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid per 23 maart strenge maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het Corona-virus tegen tegaan. 

Deze maatregelen zijn tot 1 juni van kracht en hierdoor is de Nieuwland Marathon voor dit jaar komen te vervallen. 

In 2021 hopen wij de roei marathon  weer te kunnen organiseren. 

vriendelijke groet,  

Organisatie van Nieuwland Marathon