Nieuw: Materiaal Advies Commissie (MAC)

Diverse roeiverenigingen, zeker de grotere, kennen een Materiaal Advies Commissie. Een MAC is er voor en door de leden en adviseert het bestuur over de vloot in brede zin. 

Op basis van een meerjaren(beleids)plan. Waarbij een aantal vragen oprijzen, zoals: 

  • Aan welk roeimateriaal heeft de vereniging behoefte? Nu en later?
  • Welk materiaal schaft de vereniging wanneer aan? Wat zijn de criteria?
  • Wat is het budget voor de vloot, nu en straks?
  • Wanneer schuift welk materiaal door van bijvoorbeeld de wedstrijd- naar de reguliere afschrijfvloot?
  • Wanneer en welk materiaal stoot de vereniging af?
  • Wat zijn de termijnen voor afschrijving? Op basis van welke criteria?
  • Enzovoort…

Regelmatig vraagt men zich binnen Pampus af dit nu toch eigenlijk bij ons zit? Meestal naar aanleiding van een nieuwe aanwinst.

Een paar leden stelden deze vragen wat indringender en zochten elkaar op. Zo is in Corona-tijd spontaan een “MAC-groepje” bij Pampus ontstaan. Het MAC-groepje bestaat nu uit: Han Voerman, Stephan van der Brink, Jacqueline Hoefmans, Gerhard Kolenbrander, Rob Heeres en Gerard Hissink Muller. Onregelmatig, nog wat informeel en vaak ad-hoc overleggen we met elkaar. Het zou fijn zijn als elke groep roeiers bij Pampus zich vertegenwoordigd weet in deze MAC. Dus schroom niet, heeft het je belangstelling, zoek contact met mij.

Gerard Hissink Muller

wedcom@rvpampus.nl

Nieuws Overzicht