Organisatie

Het motto van de vereniging is SPORTIEF EN GASTVRIJ!

RV Pampus kent een bestuur, commissies en vele vrijwilligers. 

Documenten 

Het reilen en zeilen van de vereniging wordt ondersteund door een aantal documenten zoals:  

Daarnaast zijn er natuurlijk verslagen van de jaarlijkse ALV en vergadert het bestuur ca. 1x per maand, waarvan ook een summier verslag wordt gemaakt.
Indien gewenst is inzage in deze documenten mogelijk.

Bestuur 

Het bestuur bestaat in elk geval uit de volgende functies: 

en indien er beschikbare kandidaten zijn uit:

  • Seniorencommissaris (toercommissie en instructiecommissie)
  • Materiaalcommissaris (onderhoud, aanschaf roeimateriaal)

Ledenadministratie 

De ledenadministratie ondersteunt het bestuur met inschrijvingen, incasso, enz. (Mirjam Frèrejean / mail: ledenadministratie@rvpampus.nl)

Commissies 

De commissies ondersteunen het bestuur met een aantal taken. Het zijn de:

Vrijwilligers 

In 2015 is er een overzicht gemaakt van al het vrijwilligerswerk dat nodig is.
Zie jij een rol voor jou? Neem dan contact op met de secretaris: secretaris@rvpampus.nl