U bent hier: Home › Lid worden › Lidmaatschap en contributie

Lidmaatschap en contributie

Contributie

2017   contributie   bijdrage KNRB
     
Proeflidmaatschap 3 maanden

  € 90,- 

 
veteranen/senioren

  € 278,- 

  € 37,-

junioren (t/m 17)

  € 209,- 

  € 21,-

donateurs

  € 30,- 

 
éénmalige borg

  € 57,- 

 
korting student

  € 50,- 

 
korting gezinslid

  € 15,- 

 
Koffie/thee senior

 € 12,50

 
thee/limonade junior

 € 6,25

 

Proeflidmaatschap

Deze vorm van lidmaatschap voor senioren is bedoeld om kennis te maken het roeien. Deze vorm van lidmaatschap duurt 3 maanden.
Het (proef)lidmaatschap wordt in één keer via automatische incasso geïnd. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen geld geretourneerd.

Jeugd en junioren kunnen twee keer op de zaterdagochtend meedraaien met de instructie en dan besluiten om het lidmaatschap aan te gaan.

Jeugdsportfonds

Wanneer voor de jeugd de contributie een te groot obstakel is kan in sommige gevallen het jeugdsportfonds uitkomst bieden.
Het doel van het jeugdsportfonds Almere is om kinderen uit gezinnen die financieel niet de mogelijkheden hebben om lid te worden van een sportvereniging financieel te ondersteunen. Deze ondersteuning is wel aan voorwaarden verbonden. 
Meer informatie hierover vindt u op de website van het jeugdsportfonds Almere.


KNRB bijdrage

Alle roeiverenigingen van Nederland zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Roei Bond. 

Per lid is afdracht aan de KNRB verschuldigd.
Lidmaatschapsvoorwaarden

Reglementair loopt het lidmaatschap van de vereniging van 1 januari t/m 31 december; opzeggingen dienen voor 1 december bij de ledenadministratie binnen te zijn.
Het is mogelijk om tussentijds op te zeggen met inachtname van een opzegtermijn van 2 maanden. Dus opzeggen per 31 januari betekent dat de incasso per 1 april stopt. Koffiebijdrage en KNRB bijdrage worden niet gecrediteerd. 

Contributiebetalingen worden per maand geïnd. Betaling in één keer is ook mogelijk, dan krijg je € 5 korting op het jaarbedrag. Bij tussentijds opzeggen vervalt de korting.

Opzeggen kan per mail aan .
Binnen twee weken ontvang je dan een bevestiging van de opzegging.


Ogenblik a.u.b. ...