U bent hier: Home › Instappen en wegwezen

Instappen en wegwezen

Instappen
De roeiers stellen zich op naast de boot, met het gezicht naar de achtersteven. De stuurman staat op het vlot en houdt de boot in het midden vast zodat de boot bij het instappen in balans gehouden kan worden. De riemen van de riggers aan de vlotzijde zijn van te voren over hun vlakke zijde in de dollen geschoven en de overslagen zijn gesloten. De riemen aan de waterzijde zijn bij hun hals in de dol gebracht en liggen nog over beide boorden.
"riggers van het vlot”
alle roeiers die een rigger aan de vlotzijde hebben, duwen de boot van het vlot af, zodat deze met de riggers vrij van het vlot komt te liggen. Diegenen die een riem aan de waterzijde hebben, nemen het handvat in de (binnen) hand en schuiven de riem in zijn geheel in de dol. Tijdens het instappen houden de roeiers die een rigger aan de vlotzijde hebben met de (binnen)hand zowel het vlot als eventueel hun rigger vast, de buitenhand rust eventueel op de riemen. De roeiers van het boord aan de waterzijde, houden het handvat van hun riem steeds met de binnenhand vast. Bij scullen houdt elke roeier tijdens het instappen met een hand het vlot en rigger vast, en met de andere hand (die aan de waterzijde) de handvatten van beide riemen.De instap commando's worden gegeven door de stuurman/ vrouw of de boegroeier.
"instappen gelijk één…"
de voet aan de bootzijde op het opstapplankje, dus voor het rolbankje,
"..twee.."
het lichaamsgewicht overbrengen op de in de boot geplaatste voet, het andere been binnenboord brengen, de voet van dit been -terwijl het eerste been wordt gebogen - in het voetenbord plaatsen en rustig op het bankje gaan zitten.
"..drie”
de voet van het opstapplankje naar het voetenbord brengen.

Van het vlot wegkomen:
“uitzetten gelijk.."
alle roeiers pakken met één hand het vlot vast
"…nu”
ieder duwt gelijk met kracht met één hand de boot van het vlot af.
of
“uitzetten met de riem.."
alle roeiers trekken de riemen in aan de vlotkant
"…nu”
ieder duwt gelijk met bladtip op het vlot de boot af. Daarna riemen weer uitbrengen.
of
“bakboord (of stuurboord) slippend strijken…"
de riem langs de boot en het blad verticaal in het water.
"….nu”
kleine strijkende bewegingen maken, zodat de boot van de wal afkomt.

Het veiligste is echter: de boot uit laten zetten door iemand op de wal.

Ogenblik a.u.b. ...